ทีมกำลังสร้าง ‘ชาบี’ รับราชันเป็นผู้ใหญ่กว่าบุญโยก