“โชโล่” ชื่นชมความเพียรพยายามของลูกทีมช่วยกันบุกทุบผี